ENGLISH
Media Planet
www.videohosting.sk
špecializuje sa na  audiovizuálnu tvorbu  a na šírenie mediálnych  výstupov internetom
KONTAKT
VideoHOSTING
SLUŽBY
Služby
copyright media-planet 2013
SHOWREEL
Profesionálne videoštúdio založené v roku 2009, 
ŠTÚDIOprenájom kompletne vybaveného FullHD štúdia (kamery, réžia, audio, svetelný park, klúčovancie pozadie, …) LIVEmultikamerové živé prenosy a videozáznamy akcií akéhokoľvek druhu(konferencie, semináre, módne prehliadky, klubové akcie, divadelné predstavenia, koncerty, …) FILMzabezpečenie služieb pri realizácií filmovej produkcie POSTPRODUKCIA spracovanie natočeného alebo dodaného video materiálu (strih, zvuk, grafika, animácie, efekty, authoring, …) AUDIO kompletná zvuková postprodukcia od nahrávania voiceoverov až po finálnu mixáž GFX & WEB grafické práce a dizajn, tvorba web stránok, flash, multimedia, ... STREAMING komplexná podpora videa na internete (streamovacie servery, enkódery, dekódery, transkódery, ...) viac na 
TECHNOLÓGIE
Services
CONTACT
Professional video studio established in 2009, 
TECHNOLOGIES
SERVICES
STUDIO Fully equipped Full HD studio (cameras, direction, audio, lights, Blue Box, etc.) for rent  LIVEMulti-camera live broadcasting and film recording of events as various as conferences, seminars, fashion shows, club events, theatre shows, concerts, etc. FILMProviding services and technologies for film production POSTPRODUKCIA Postproduction of filmed material or material supplied by the customer (editing, audio, graphics, animation, special effects, authoring, etc.) AUDIO Complete audio postproduction from voiceover recordings to final mixing GFX & WEB Graphics and design, website authoring, flash, multimedia STREAMING Complete video online support (streaming servers, encoders, decoders, transcoders, etc.) To find out more, please go to
Media Planet specializes in audiovisual production and broadcasting of media  outputs via internet
SLOVENSKY
ŠTÚDIO FullHD video réžia ECHOLAB ATEM s multiviewerom  diskový video recorder/player OMNEON - 4 kanály svetelný park: teplé a studené svetlá - ARRI, DMX stmievací pult, náhľadový monitor SONY BVM-L230 čítacie zariadenie mikroporty zvukový mixpult YAMAHA DM 1000 KAMERY3x FullHD Panasonic 2/3'' AVCintra1003x FullHD Sony 1/2'' XDCAM EXfilmová videokamera SONY FS100 s príslušenstvom POSTPRODUKCIA2x PC - ADOBE PREMIERE, SONY VEGAS2x MAC - FINAL CUT STUDIO, FINAL CUT STUDIO X, MOTIONzvukové pracovisko - STEINBERG Nuendo
MOBILNÉ ŠTÚDIO Full HD video réžia ECHOLAB ATEM s multiviewerom streamovací enkóder prenosné svetlá DEDOLIGHT s príslušenstvom zvukový mixpult YAMAHA 01v96V2 zvukový záznam 16 kanalóv záložný zdroj 3kW benzínový agregát HONDA 3kW
Technológie
MOBILE STUDIO Full HD video switcher ECHOLAB ATEM with multiviewer streaming encoder mobile light set DEDOLIGHT with accessories audiomix YAMAHA 01v96V2 audio recording 16 channels UPS 3kW petrol generator HONDA 3kW
Technologies
STUDIO FullHD video switcher ECHOLAB ATEM with multiviewer  HDD video recorder/player OMNEON - 4 channels light park: cold and warm lights - ARRI DMX light controler professional monitor SONY BVM-L230 cue reader microports audiomix YAMAHA DM 1000 CAMERAS3x FullHD Panasonic 2/3'' AVCintra1003x FullHD Sony 1/2'' XDCAM EX35mm videocamera SONY FS100 with accessories POSTPRODUCTION2x PC - ADOBE PREMIERE, SONY VEGAS2x MAC - FINAL CUT STUDIO, FINAL CUT STUDIO X, MOTIONsound workstation - STEINBERG Nuendo
Showreel
…už onedlho!
Loading the player...
…comming soon!
Media Planet, s. r. o.
Zväčšiť mapu
Planét 20 821 02  Bratislava  
tel./fax: +421 2 43640040 IČO: 44 121 571
office@media-planet.sk
e-mail: 
Kontakt
Contact
tel./fax: +421 2 43640040